Fjädrar till nyttofordon, spårbundna fordon och släpvagnar

Fjädrar, stödarmar och tillbehör till nyttofordon och släpvagnar

Vi har ett mycket omfattande lager med fjädrar och garanterat Nordens största produktsortiment. Vår verksamhet omfattar fjädring till tunga och lätta lastbilar, skåpbilar, terrängbilar och släpvagnar för olika ändamål. Jousitukkus kärnkompetens omfattar bladfjädrar, luftfjädringens stödarmar och komponenter för dessa såsom U-bultar, tappar, beslag, hänken, hålfjädrar och liknande delar. Produkterna tillverkas i huvudsak i certifierade fabriker i Europa (bl.a. Weweler, Belgien), med vilka Jousitukku har ett långvarigt och välfungerande samarbete.

Fjädern är en kritisk komponent i fordon och leveranstiden är en betydande konkurrensfaktor för Jousitukku. Största delen av beställningarna levereras till kunderna från lagret i Ylöjärvi en dag efter beställningen, ibland till och med samma dag som beställningen gjordes. Fjädern påverkar i stor utsträckning fordonets körkomfort och vårt kunnande omfattar både förstärkta och mjukare fjäderpaket. I regel levererar vi produkter till eftermarknadssegmentet men fjädrar levererar vi även till förstamontering, till bland annat släptillverkare.

Fjädrar för järnvägsmateriel

HŽP a.s. är en fjädertillverkare med bas i Prostějov, Tjeckien, vars fokusområde är OEM-fjädrar till lastbilar samt blad- och spiralfjädrar till spårbundna fordon. Jousitukkus samarbete med HŽP började i mitten av 1990-talet och vi är fabrikens representant på den nordiska marknaden. Flera betydande järnvägsbolag har reviderat HŽP:s verksamhet och fabriken levererar fjädrar till spårbundna fordon i hela Europa.

Olika operatörers beställningsbehov varierar betydligt och för att komma upp i de kvantiteter som produktionen kräver måste man sammanslå beställningar och förutse behoven. Jousitukku har därför en viktig roll som buffertlager mellan produktionen och kunden. Ett buffertlager möjliggör en konkurrenskraftig produktion för fjäderfabriken och korta leveranstider med konkurrenskraftiga villkor för kunden, även i fråga om mindre leveranspartier.

Beställningsprodukter av fjäderstål

Härdat fjäderstål har egenskaper som passar för många ändamål. Fjäderstålets egenskaper har utnyttjats exempelvis i olika komponenter i jordbruksredskap och lekredskap för barn.

Våra nuvarande kundrelationer baserar sig i stor utsträckning på komponenter som tillverkas enligt kundens ritningar, men vi kan vid behov även erbjuda planeringen. Även små kvantiteter med korta leveranstider kan ordnas.

Behöver du lagerutrymme för fjädrar?

Fjäderhotellet är en tjänst för kunder som regelbundet behöver fjädrar i sin produktion och affärsverksamhet, men saknar resurser att lagra dem. Fjädrarna lagras i Finland, nära kunden, och avtalade partier levereras med en leveranstid om 1–2 dygn.

PÅLITLIGA FJÄDERPRODUKTER AV HÖG KVALITET

VÅR KUNDSERVICE SKÖTS AV EN MÄNNISKA

Härdat fjäderstål kännetecknas av flexibilitet, precis som Jousitukku Vi välkomnar även krävande utmaningar och hjälper dig att lösa problem med fjädrar. Vi bär alltid ansvar för vårt arbete, därför tar du inga onödiga risker. Hur kan vi hjälpa dig?

Dela detta!

Vi betjänar regionala återförsäljare och fabriker. Dela den här sidan och berätta för en kollega om oss!